Algemeen

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van u als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

We raden u aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat u goed weet waarvoor wij uw gegevens gebruiken. U vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u ze kunt uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk voor dit privacy beleid?

Projectatelier bvba/Office Lab, met maatschappelijke zetel gelegen te Turnhoutsebaan 180, 2460 Kasterlee is de verantwoordelijke voor het privacybeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres info@projectatelier.be.

Wijziging en update van de privacy policy

Wij kunnen het privacybeleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het van belang regelmatig deze privacyverklaring door te nemen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw mobiel nummer
 • uw functie en eventueel de afdeling waarin u werkt
 • de taal waarin we met u communiceren
 • uw IP-adres

Enkel de hierboven vermelde gegevens die u via onze social media deelt (Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp,…) worden verzameld.

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief onze Adwords- advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wij maken gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en om u te contacteren zodat wij onze diensten kunnen verlenen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang)

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren, om u uit te nodigen op evenementen/ activiteiten/opleidingen/… en om u op de hoogte te houden van ons productenaanbod. (wettelijke grondslag: toestemming)

Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid geselecteerd worden zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Uw privacy

U kan uw gegevens inkijken

Wil u inzage in de gegevens die wij over u verwerken, laat het ons dan weten via e-mail naar info@projectatelier.be. Als u uw recht van inzage uitoefent, zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

U kan uw gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over u hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

U kan uw gegevens laten verwijderen

Wanneer u zou vermoeden dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kan u vragen om ze te verwijderen.

U kan u verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Bent u het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan u u daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

U kan soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven. Indien u het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kan u ons contacteren.

U kan vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U heeft het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

U kan uw rechten uitoefenen

Wees altijd zo specifiek mogelijk wanneer u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij uw vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel uw identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Vandaar dat wij een kopie van uw identiteitskaart kunnen vragen bij een dergelijke aanvraag. Heeft u een vraag of een opmerking? Dan kan u terecht op ons e-mailadres info@projectatelier.be. Dit is uw eerste aanspreek- punt i.v.m. privacy.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 10 jaar na het einde van

een contract of de verrichting van een transactie met oog op garantietermijnen en een correcte naservice). Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. Wij zullen wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Uw gegevens worden verwerkt

Voor de verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op verschillende verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht van ons bepaalde persoonsgegevens verwerken, zoals daar zijn:

 • Onderaannemers
 • Leveranciers
 • Consultants,
 • Marktonderzoeksbureaus
 • Sponsors
 • Overheidsinstanties
 • ICT(-beveiliging-) dienstverleners, zoals Microsoft,…
 • Marketing- en communicatiebureaus
 • Sociale media
 • Bedrijven die ons ondersteunen om uw gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en analyseren

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden in de cloud bewaard (met datacenters binnen de EU).

Projectatelier bvba/Office Lab is als volgt te bereiken:

 • Adres: Turnhoutsebaan 180, 2460 Kasterlee
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BE0883.572.208
 • Telefoon: 03 321 13 00
 • E-mailadres: info@projectatelier.be
By victor18 Date 24 mei 2018 Tags Geen reacties

Geen reacties

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.